Jednostrani raskid Ugovora

Jednostrani raskid Ugovora

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Prije što bi ostvarili pravo na jednostrani raskid Ugovora pročitajte naše važne upute:
Molimo Vas da kod kupnje sačuvate račun, originalnu ambalažu i kod prve upotrebe obratite
pažnju na sljedeće:

 • Tijekom kupovine uvijek isprobajte obje cipele. Tijekom isprobavanja ustanite i stojite
  nekoliko minuta jer se stopalo raširi kad na njega oslonite težinu tijela.

 

 • Kod prve upotrebe kada tako osjećate da su možda cipele preuske prije nego nam vraćate
  cipele prošetajte u njima u sobi kako bi odmah saznali hoćete li moći izdržati u njima. I to ne
  mislimo na par koraka lijevo-desno. Prošećite barem 10-15 minuta. Isto tako probajte
  migoljiti prstima. Ako nemate dovoljno mjesta za migoljenje možda je cipela preuska.

 

 • Bez obzira od kojeg su materijala cipele, kod korištenja se pomalo proširuju.

 

 • Ako ste odlučili da ste izabrali pogrešne cipele molimo vas da vraćeni proizvod neka bude
  nekorišteni, neoštećeni te u originalnoj ambalaži, sa izvornim računom i pošaljite nama
  ispunjen i porpisan obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Potrošač koji je sklopio Ugovor ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti
ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana.

Rok od 14 (četrnaest) dana započinje teći od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi određenoj
od strane Potrošača, a koja nije dostavljač roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
Ako je jednom narudžbom Potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni
odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok
započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Da bi Potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora o svojoj odluci o
jednostranom raskidu Ugovora obavijestiti Prodavatelja prije isteka roka i to nedvosmislenom
izjavom poslanom poštom, faksom, elektroničkom poštom u kojoj će navesti svoje ime i
prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe i računa,
a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.


U Webshopu cipovasar.hu/hr. vraćeni proizvod mora biti nekorišteni, neoštećeni te u
originalnoj ambalaži i priložen izvorni računa. Izravne troškove povrata robe i povratne
dostave mora snositi Potrošač. Ostali troškove nema Potrošač:


Prodavatelj je dužan, bez odgađanja, Potrošaču dostaviti potvrdu primitka obavijesti o
jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom.


Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili
Vašu odluku o jednostranom raskidu.

Troškove povrata proizvoda snosi Potrošač, a proizvod vraća bilo kojom dostavnom službom
koja mu je najprihvatljivija.


Ako Potrošač jednostrano raskine Ugovor, Prodavatelj je dužan izvršiti povrat novca koji je
od Potrošača primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od
14 dana od dana kada je zaprimiljena odluka Potrošača o jednostranom raskidu Ugovora,
osim ukoliko je odabrana druga vrsta isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka
koju je Prodavatelj ponudio.


Prodavatelj povrat novca može izvršiti tek nakon što je roba vraćena ili nakon što Potrošač
dostavi dokaz da je robu poslao nazad.


Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji Potrošač izvršio uplatu. U slučaju da Potrošač
pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, Potrošač ne snosi nikakve troškove u odnosu
na povrat.


U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač je odgovoran za svako
umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno
za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


Pored potvrdnog e-maila poslije kupnje imate priložen obrazac za Jednostrani raskid
Ugovora.

WebShop System